Main Menu
Sub Menu שפכים לתעשיה
שפכים לתעשיה

תקנות שפכי תעשיה

 

 

בישראל מגוון של שפכים: שפכים שמקורם מהחקלאות, שפכים משימוש ביתי (מים אפורים) ושפכי תעשייה. שפכים אלו מוזרמים למקורות המים, מוזרמים ומתחברים למערכת העירונית או נאגרים בהתאם לתקנות משרד להגנת הסביבה ומשרד הבריאות.

השפכים מכילים מיקרואורגניזמים וחומרים כימים מסוכנים העלולים ליצור פגיעה במקורות המים ובמקרים חמורים מאוד גם להביא למחלות זיהומיות.

 

עקב זאת יצרו משרד הבריאות והמשרד להגנת הסביבה תקנות מסודרות לטיפול בשפכי תעשייה.

 

האחריות על אכיפת הטיפול בשפכים היא של המועצות המקומות או העיריות שבתוך שטחם מצויים המפעלים או השטחים החקלאיים המדוברים.

 

התקנים מתעדכנים לעיתים והעיריות מחוייבות באכיפת החוק בהתאם לעדכונים החלים בו. לכל חומר רעיל יש תקן, משמע הכמות המותרת ממנו במדידה (הקנ"מ הוא ביחס לליטר). כאשר נמצא מפעל ששפכיו חורגים מהתקנים הוא נקנס בחומרה.

 

ישנם מפעלים וחקלאים רבים שאינם מכירים את העדכונים בחוק ומשלמים קנסות עקב זאת. מתוך כך חשוב לעקוב ולטפל נכון בשפכים. העדכון האחרון בחוק יצא בשנת 2014. מסמך התקונים בחוק "כללי תאגידי מים וביוב" בהמשך לחוק שחוקק ב2011 בעל השם הזהה. שפכים רבים שמפעלים מיוצרים יכולים להיות מטופלים ולהפוך לשפכים תקינים או למי קולחין. דבר זה ישמור על הסביבה ועל מקורות המים של האזרחים, וימנע קנסות יקרים ומיותרים לבעלי המפעלים והשטחים החקלאיים.

 

הכרות עם תקנות שפכי התעשייה וידע כיצד להתנהל בהתאם אליהם, הוא ידע הכרחי לבעלי מפעלים וחקלאים.

כמו כן, ניתן לקבל שירות יעוץ מחברות שונות, כדוגמת חברתנו "רזניק מערכות תשתיות בע"מ". יעוץ זה יחסוך לבעלי המפעלים הוצאות כספיות מיותרות ולסביבה נזק מיותר.

 

 

הדרך לשיפור תוצאות מתחילה אצלנו!

מעוניינים בפרטים נוספים?

 

בניית אתרים