Main Menu
Sub Menu שפכים לתעשיה
שפכים לתעשיה

תכנית ניטור שפכים


פיקוח על השפכים ותכולתם, ולאחר מכן טיפול מותאם חשובים לשמירה על מקורות המים.

 

מקורות המים משמשים את האדם לכן זיהומם של מערכות אקולוגיות שלמות, משמעו הריסת עולמם של הצמחים ובעלי החיים וסיכון הבריאות של תושבי אותה סביבה.

 

עקב זאת המשרד להגנת הסביבה ומשרד הבריאות קבעו הנחיות לניטור שפכים שונים אשר מוזרמים למערכות ביוב.

 

הניטור הוא דיגום תקופתי במספר מיקומים לשפכים. את הניטור הבסיסי מבצעות מועצות מקומיות\ עיריות או תאגידי המים והביוב בהתאם למיקום המפעלים, השטחים החקלאיים או מערכות הביוב.

 

 

תכנית ניטור שפכים

 

בנוסף ישנה דרישה לניטור נוסף (ניטור משלים) ע"י המפעלים . הנחיות אלו נקבעו ע"י משרד הבריאות במטרה ליצור מעקב ופיקוח של המפעלים על רמת הזיהום המשוייכת לשפכים שלהם.

 

כדי לבצע ניטור של שפכים, המשרד להגנת הסביבה קבע הנחיות לתכנית ניטור.

 

התכנית מעוצבת ע"י המועצה\ תאגיד או המפעל ונשלח לאישור המשרד הממשלתי. את תוצאות תוכנית הניטור שולחים, כנ"ל, למשרדים הממשלתיים (המשרד להגנת הסביבה או משרד הבריאות בהתאם) לקבלת הנחיות לטיפול בשפכים.

 

תכנית הניטור דורשת איסוף נתונים רבים. היא מחייבת את הדוגמים לפרט היכן מתבצע הדיגום, מה אופן הדיגום ומהם הפרמטרים הנמדדים. בנוסף את תדירות הדיגומים, יעד השפכים ועוד.

 

תוצאות הניטור ישלחו לממונה הסביבה של המשרד להגנת הסביבה לטובת ניתוחם והסקת מסקנות לגבי הטיפול בשפכים: האם ניתן להפוך אותם למי קולחין לשימוש חקלאי, או שניתן לטהרם ואז להזרימם נקיים למערכות הביוב העירוניות.

 

במידה ותוצאות הניטור מראות על חריגות בכמויות החומרים המסוכנים בשפכים המפעל יקנס בחומרה וידרש לטפל בהקדם בשפכיו ולהגביר את כמות הניטורים שהוא מבצע.

 

הנחיות המשרד להגנת הסביבה מתעדכנות באופן שנתי ויש לעקוב אחריהן ולעמוד בהן.

 

מפעלים וחקלאים רבים, שאינם מכירים בהנחיות המחודשות ולא פועלים ע"פיהם צפויים להיקנס.

 

כדי למנוע זאת ניתן להעזר בחברות יעוץ כמו "רזניק מערכות תשתית בע"מ" אשר מעודכנות בהנחיות ובטיפול שפכים וידעו לפקח ולטפל בצורה נכונה בשפכי התעשיה ובכך לחסוך קנסות רבים אשר מהווים הוצאה כלכלית מיותרת ופגיעה סביבתית אף יותר מיותרת ומסוכנת.

 

 

 

 

 

הדרך לשיפור תוצאות מתחילה אצלנו!

מעוניינים בפרטים נוספים?

 

בניית אתרים