Main Menu

תשתיות מים וביוב - תאגידים

 

כיום בארץ ישנם מעל 50 תאגידי מים אשר עובדים בערים ובמועצות לכל אורכה. תאגידי המים והביוב התחילו כמהלך חוקי בשנת 2001 (חוק תאגידי מים וביוב, התשס"א 2001), אשר מטרתו הייתה להפריט את השירות והטיפול במים העירוניים מתוך הבנה שמהלך כזה יחסוך עלויות לתושב.

 

הבעיות שהיו קיימות לפני החלו בהפרשי מחירים וכלים לטיפול בתשתיות המים בין העיריות בעלות האמצעים לאלו שפחות. מהלך ההפרטה הצליח ליצור צמצום פערים בטיפול בתשתיות ושימוש במשאבים הכלכלים של התאגידים לשיפור התשתיות שאינן טופלו. בהתחלה עלויות התפעול העלו את מחירי המים לתושבים. לאחר מאבק של העיריות - חוקק חוק נוסף המאפשר לעיריות להיות שותפות בניהול התאגידים. כיום יש תאגיד אשר ממוקד בטיפול בתשתיות המים והביוב, בגביה וכיו"ב ועירייה אשר מעורבת בשמירת על רווחת התושבים.

 

לתאגידים תפקיד חשוב נוסף בשמירה על חסכון מים ושמירה על הסביבה של האזרחים, ע"י העלאת המודעות לחסכון במים ושמירה על מקורות המים כמו הכנרת, הבארות, המעיינות והאקוויפרים, או טיפול בתשתיות הביוב ומניעת הזרמת שפכים מזוהמים אל מקורות המים ופגיעה במי התהום. בנוסף התאגידים מקדמים מערכי שיעורים לתלמידי ביה"ס בנוגע לשימוש נכון וחסכוני במים ובביוב.

 

מלבד האספקט החינוכי, התאגידים משקיעים בטכנולוגיות מתקדמות והתפתחות בתחום תשתיות המים והביוב ומשק המים. התאגידים, עקב התמקדותם והשקעתם הבלעדי בתחום (לעומת המצב הקודם שהמים היו אגף בתוך עיריה) מצליחים התאגידים לקדם את התשתיות והשימוש הנכון בהם ועושים שירות חשוב לציבור והחברה. עם זאת, יש עוד כברת דרך לצעוד בה בתחום.

 

האחריות המשותפת שבין העיריות לבין התאגידים יוצר את שיתוף הפעולה הנכון אשר מעניק שירות איכותי ומקצועי לתושב ומקדם את תחום המים והביוב בארץ, לכיוון טוב יותר.

 

 

הדרך לשיפור תוצאות מתחילה אצלנו!

מעוניינים בפרטים נוספים?

 

הפעל נגישות

בניית אתרים