Main Menu
Sub Menu שפכים לתעשיה
שפכים לתעשיה

ניטור שפכי תעשיה

שפכי תעשיה מוזרמים ממפעלים ושטחים חקלאיים לביוב המוניציפלי.

 

לשפכי התעשיות השונות, יש לבצע בדיקה דיגומית וניתוח לטובת טיהור השפכים המזוהמים. דיגומים ובדיקות אלו נקראות ניטור והן חשובות לפיקוח ושמירה על מקורות המים השונים והחומרים המוזרמים אליהם.

 

ישנם שלושה סוגים שונים של שפכים: שפכי תעשיה המוזרמים לרוב ממפעלים, שפכים של חקלאות ובתוכם יכולים להמצא רעלים מחומרי הדישון והריסוס ושפכי ביוב של השימוש הבייתי והמוניציפלי- שפכים המוכרים כ"מים אפורים".

 

כל סוגי השפכים יכולים להיות מטופלים ולהפוך למי קולחין או מים מטוהרים שמותאמים לחלקאות, לדוג'.

 

ניטור השפכים מתבצע כבדיקה תקופתית בהתאם להנחיות משרד הבריאות והמשרד להגנת הסביבה. התהליך מתבצע בשלבים: תחילה גיבוש פרטי תוכנית הניטור- הכוללת בחירת נקודות הדיגום, איזה דיגום נעשה בכל נקודה, מה הפרמטרים לניטור ומה תדירות הדיגומים בכל נקודה.

לאחר מכן נשלחת התוכנית למשרד הבריאות או הגנת הסביבה בהתאם לדרישות ולאחר אישורה מתבצעת תכנית הניטור ובסופה נשלח דיווח התוצאות למשרד הממשלתי לניתוח ויישום המסקנות מתוצאותיו.

 

סוגי ניטור שפכים

ישנם שני סוגי ניטורים- ניטור בסיסי שמבוצע ע"י העיריות \המועצות\ תאגיד המים והביוב בהן נמצא המפעל או השטח החקלאי ומדווח למשרד להגנת הסביבה וניטור משלים המתבצע ע"י המפעל\ החקלאי ומדווח למשרד הבריאות.

 

ניטור שתוצאותיו חורגות מהאחוזים המותרים של חומרים מסוכנים יוביל לקנס משמעותי למפעל או החקלאי שממנו יצאו השפכים. אותו חקלאי או מפעל ידרשו בנוסף לטיפול מהיר בשפכים המזיקים. שפכים שאינם מטופלים והרעלים נותרים בהם הופכים לבעיה ללא פתרון, ומזהמים את מקורות המים. ההנחיות מתעדכנות תכופות וכל שנה יוצאות הנחיות חדשות בנוגע לניטור ומינון החומרים המותר בשפכים ויש להתעדכן ולהכיר אותן לעומק.

 

חשוב לדעת כי ניתן לקבל הקלות בתדירות ניטור השפכים והדיווח אם המפעל אינו מצוי בחריגות חומרים מסוכנים בשפכיו, החומרים המוזרמים בשפכים מתפרקים ביולוגית ועוד מספר קטגוריות כגון.

 

הקלה כזו היא חשובה ומשמעותית מבחינה כלכלית וניצול כוח האדם במפעל.

 

בשביל לעמוד בקטגוריות לקבלת ההקלות רצוי להשתמש בשירותיה של חברה הבקיעה בהנחיות ובטיפול הנכון בשפכים התעשייתים והחקלאים. שירות מסוג זה נותנת חברת "רזניק מערכות תשתיות בע"מ" ובכך חוסכת בהמשך קנסות מיותרים כתוצאה מזיהום או עלויות של תהליך הניטור וכוח האדם הכרוך בו.

 

 

 

הדרך לשיפור תוצאות מתחילה אצלנו!

מעוניינים בפרטים נוספים?

 

בניית אתרים