Main Menu
Sub Menu בדיקת תוכניות סניטריות
בדיקת תוכניות סניטריות

כיצד קליטת מפה סניטרית ממוחשבת במערכת ממ"ג חוסכת משאבים כלכליים ואנושיים רבים?


באפריל אשתקד, מנהל המים הוציא הבהרה ממוקדת בה הוא מבהיר את נקודת התפר בין החלק שבאחריותו של התאגיד ובין החלק שבאחריותו של הצרכן.

בכתב ההבהרה מוסבר באופן נהיר כי כל תאגיד נדרש שימצא בידו מידע גיאוגרפי ואלפא נומרי רחב ואמין וזאת במטרה לספק שירות יעיל, מקצועי ואמין לתושב.

 

ניתן להבין מכתב ההבהרה מטעם מנהל המים שתי עובדות חשובות: הראשונה היא שבימים אלה כאשר מוגשת בקשה להיתר נדרש להעביר מפה סניטרית לתאגיד לצורך קבלת אישור. במפה סניטרית זו הצנרת הפנימית (העוברת עד לאחר השוחה האחרונה, הצמודה לגבול החלקה), נמדדת על ידי מודד מוסמך וכן נמדד החיבור לאורך כל השוחות עד השוחה העירונית כולל. המידע, לאמור הפלט הינו קריטי ונחוץ מאוד עבור התאגיד.

 

 

מפה סניטרית ממוחשבת במערכת ממג

 

בין אם מדובר במידע שעלול לשמש אותו במחלוקות משפטיות ובין אם מדובר במידע שיהיה שימושי לעניין אחזקת התאגיד במצב בו נוצרות נזילות מקו הביוב. כמו כן, מידע זה חיוני עבור השירות הבסיסי לאזרח הפשוט, מאחר שהלה פונה במקרים רבים בהם נוצרות בעיות אינסטלציה, לרבות סתימות, לחץ מים נמוך, התגלעות בין שכנים וכיו"ב.

 

למעשה המידע הגיאוגרפי דנן מעניק הבנה הוליסטית ותמונה גדולה וברורה יותר לתאגיד אודות רשת המים והביוב, כמות הצרכנים והתפעול השוטף בפועל. דוגמא לכך: כאשר נצטרך לבצע איתור תשתיות וניתוח של כמות קווי מים פרטיים בקוטרים של 3/4 או 6 צול, ההשפעה של לחצים, מתקני מים וכמות הצרכנים תהיה מאוד רלבנטית לביצוע הפרויקט, אותה אנו נשאב מהנתונים והמידע שיתקבל.

 

העובדה השנייה הנצרכת לעניין העולה מכתב ההבהרה מטעם מנהל המים היא הנושא של מבנים ציבוריים. בפועל התאגיד הוא הגורם המתפעל את השירות של מבנים ציבוריים במקרים של תקלות. ברי כי, זה מותנה בתשלום לתאגיד. אולם, כאשר קיימת מפה סניטרית ממוחשבת מקיפה של רשת המים הפנימית נחסכים לתאגיד זמן וכסף רבים.

 

נשמע פרקטי ופשוט? אז זהו שהמצב בפועל הרבה יותר מורכב. למה?

 

סיבה ראשונה שהופכת את הנושא למורכב היא שנוצר עומס על מפת התשתית הרשתית. במילים אחרות, במידה שהגוף המבצע את קליטת המידע לא מבין את המידע וההבדל בין השטח הציבורי לבין השטח הפרטי לאשורו, יתכן וזה יקלוט ויזין מידע לא אמין ושגוי למערכת הממ"ג, תוצר היוצר תקלות בתפעול ובאחזקה השוטפת.

 

יתר על כן, המידע חייב להיות מדוייק ומקצועי לצורך שלב הצלבת מידע. זאת בשל העובדה שבשלב קריטי זה אנו נזדקק לדיוק יתר במידע כאשר נהיה מעוניינים להטמיע את המידע הנקלט למערכת הממ"ג באופן בו נוכל לסנן אותו ולהצליבו עם מידע אחר, ולאחר מכן לערוך עם מידע זה אנליזות חכמות ומדוייקות. לכן יש לנקוט בשיטה המתאימה, זו נבנית ומתגבשת מול הצוות ההנדסי בתאגיד על ידי שיתוף פעולה עם המערך ההנדסי בתאגיד וכך נוכל להגיע לתוצאות הרצויות.

 

לסיכום, היתרונות בהקמת בסיס נתונים אמין, מקצועי ונרחב על ידי מערכת ממ"ג אמינה ומשוכללת ככל האפשר הם כבירים.

 

כיום ישנם לא מעט תאגידים המשלבים יד ביד עם חברתנו וכך התאגיד מרוויח שירות מהיר, הוזלת עלויות באופן משמעותי וסיוע לכח האדם הקיים העוסק בתחום להיות פרקטי וזריז במידה ניכרת.

 

 

הדרך לשיפור תוצאות מתחילה אצלנו!

מעוניינים בפרטים נוספים?

 

בניית אתרים