Main Menu
Sub Menu מדידה ומיפוי ממוחשב
מדידה ומיפוי ממוחשב

מדידה ומיפוי ממוחשב

 

  • חברתנו עוסקת במיפוי מדויק של תשתית מים ביוב ניקוז וחשמל- תת קרקעית ועילית, דוגמת צינורות, מגופים, ברזי כיבוי וכדומה. המיפוי כולל מיקום ברמת דיוק של 1 ס"מ , אינפורמציה מלאה על עומק הקווים, קוטרים ושאר הנתונים ההנדסיים, ההידראוליים והגיאוגרפים. כמו כן אנו מבצעים הדמיה תלת ממדית של כל התשתית התת קרקעית. 
  • מפת תשתיות רטובות מספקת תמונה של מצב קיים ללקוח בזמן אמת, עדכנית ומלאה, ומאפשרת לשלוט באופן מוחלט בכל נתוני הרשת: ניתן לבצע ניתוחים ושאילתות אודות כל נתון קיים- מהם מקורות האספקה, היכן יש בארות וקידוחים, היכן יש לחצי מים נמוכים או גבוהים, ניתן לבדוק אילו מגופים לסגור בזמן פיצוץ מים ואילו בתים ינותקו, היכן נמצאים מגופים קבורים, אילו צינורות מועדים להתפוצץ, אילו שעוני מים וברזי כיבוי אינם תקינים וכדומה.
  • בעזרת בסיס הנתונים שהחברה מקימה, ניתן לטפל בבעיות אחזקה בצורה מידית ויעילה בזמן אמת – דוגמת פיצוץ מים בו ניתן לאתר את המגופים השולטים בלחיצת כפתור, ולשלוח צוותים לאיתור מיקום מדוייק ועכשוי. תועלת נוספת הינה בנוגע לאיתור גניבות מים ו/או איתור מבנים ללא שעון מים. בנוסף, האינפורמציה הרבה המתקבלת אודות רשת המים מכילה אפשרויות לניהול פיננסי נכון של רשת זו – תחזוקה שוטפת ותחזוקה מונעת, החלפת קוים, תכנון עתידי ומידע לקבלנים ובניית תוכנית אב ותוכנית פיננסית לשנים הבאות.
  • בתחום הביוב אנו מבצעים איתור תת קרקעי של כל רשת הביוב – החל מתחילת הקו אצל הצרכן הפרטי ועד תת"ש. אנו מבצעים מיפוי ואיתור של קווי ביוב ראשיים, קוי סניקה, שוחות, שוחות בשטח פרטי או במוסדות ציבור וכו'. המיפוי כולל מיקום ברמת דיוק של 1 ס"מ , אינפורמציה מלאה על עומק הקווים, קוטרים, שיפועים, צורת שוחה וכל הנתונים ההנדסיים, ההידראוליים והגיאוגרפים הרלוונטיים.
  • מיפוי רשת הביוב מאפשר לפתור בעיות של סתימות חוזרות ונשנות, סתימות ונזילות עתידיות, קריסות קווים וכן לתת אינפורמציה להיתרי בניה אמינים עם מידע עכשוי – דוגמת חיבורי ביוב ועוד. יתרה מזאת, מפת ביוב מפורטת תאפשר לדעת היכן מחובר כל דייר ודייר לרשת הביוב.
  • שוחות מכוסות (באספלט, בחול או בזבל), שוחות ללא מכסה או מכסה רעוע שעלול להישבר. בנוסף, האינפורמציה הרבה המתקבלת אודות רשת הביוב מכילה אפשרויות לתכנו כלכלי נכון של הרשת על בסיס ניתוח טכנו כלכלי של הרשת: תחזוקה שוטפת ותחזוקה מונעת, החלפת קוים, תכנון עתידי ומידע לקבלנים, בניית תוכנית אב ותוכנית פיננסית לשנים הבאות.
  • בעזרת מפת הניקוז של כלל העיר מתקבלת רשת של זרימת מי הגשם מהרגע שבו היא נוחתת בקולטן, לאורך כל רחובות העיר ועד ונקודת הקצה – זרימה לאגם, נחל או ים. מפת רשת הניקוז מאפשרת להבין מדוע וכיצד נוצרות הצפות בעת אירועי גשם, היכן מומלץ להחליף ולהרחיב קוי ניקוז, היכן אין כלל רשת ניקוז וכדומה. ניתן לאתר בהם הביוב זורם לרשת הניקוז ומזהם אותה. יתרה מכך, חשוב מאוד לבצע תחזוקה שוטפת ומונעת, החלפת קוים, תכנון עתידי ומידע לקבלנים ובניית תוכנית אב ותוכנית פיננסית לשנים הבאות.
מדידה ומיפוי ממוחשב

מה לקוחות חושבים עלינו, לחצו לצפייה

 

 

 

 

 

הדרך לשיפור תוצאות מתחילה אצלנו!

מעוניינים בפרטים נוספים?

 

בניית אתרים