Main Menu
Sub Menu שפכים לתעשיה
שפכים לתעשיה

טיפול בשפכי תעשיה


שפכי תעשיה עלולים להיות מסוכנים לסביבה ולבני האדם. שפכים שאינם מטופלים נכון ומוזרמים למקורות המים בטבע בסופו של דבר יפגעו באדם ובמערכת האקולוגית סביבו.

 

בעקבות כך, המשרד להגנת הסביבה מפקח ומוציא הנחיות לטיפול בשפכים התעשייתים. לרוב השפכים יועברו לשימוש חוזר בחקלאות או טיהור למען הזרמה לביוב העירוני ולמקורות המים אם ניתן.

 

הפיקוח על הרעלים הזורמים בשפכים- ניטור המים, מתבצע ע"י הגופים הציבוריים (עיריות\ מועצות\ תאגידי המים והביוב) הוא תדיר ומוקפד. בנוסף לניטור הבסיסי, נדרשים ניטורים (דיגומי שפכים) של המפעלים או החקלאים, בהתאם, הנקראים "ניטורים משלימים”. הניטורים נשלחים למשרד להגנת הסביבה לבדיקה וניתוח תוצאותיהם, ולאחר מכן הסקת המסקנות בנוגע לאופן הטיפול בשפכים.

טיפול בשפכי תעשיה

 

ישנן כמה דרכים לטפל בשפכי תעשיה המתבצעות במכון הטיהור לשפכים: האינטנסיבית והאקסטנסיבית. יש אפשרויות נוספות לשילוב בין השיטות.

 

השיטה האינטנסיבית מכילה בתוכה שלושה שלבי טיפולים בשפכים: מכני, ביולוגי וטיפול של סילוק חומרים רעילים ספציפים ולאחר מכן טיהור. שיטה זו מפרידה בכמה דרכים בין המוצקים והחומרים הרעילים ומשקיעה אותם, לבין החומר האורגני. בסופו של טיהור זה ניתן להשתמש במים כמי קולחין לחקלאות. מכון לטיהור שפכים דורש שטח דגול לטובת העברת השפכים את כלל התהליכים. עקב מחסור בשטחים באיזורי הצפון והמרכז ישנה עדיפות לשיטה זו מכיוון שהיא מאפשרת שימוש בפחות שטח, אך יש לה גם חסרונות: השיטה יקרה, ומותירה בסוף התהליך בוצה רעילה שגם בה יש לטפל.

 

השיטה השניה היא השיטה האקסטנסיבית. זו שיטת העמדת השפכים בבריכות ייצוב אנאירוביות (ללא חמצן), לצד בריכות ארוביות (עם חמצן) רדודות המפתחות אצות, וצמחיה בהן מתפרקים החומרים האורגנים המזהמים. שיטה זו דורשת שטחים רבים לטובת הבריכות, וזמן רב יותר עד טיהור המים (עד 10 ימים) אך עלות התיפעול שלה אינה גבוהה. החסרון הגדול של שיטה זו הוא שאינה מביאה לפירוק חומרים לא אורגנים כמו חנקן וזרחן.

 

בעקבות זאת המשרד להגנת הסביבה ממליץ על שילוב בין שיטות הטיהור של השפכים להשגת תוצאה איכותית של מי קולחין ללא מזהמים ורעלים, או שארים כמו הבוצה הרעילה.

 

טיהור מי השפכים הוא תהליך חשוב לטובת השמירה על הסביבה ומקורות המים. הטיהור דורש שטחים רבים ותקציבים, אך הוא מהותי למניעת זיהום וסיכון מקורות המים שאותם אנו שותים ובהם שוחים, ובסופו של דבר- מהם מתייקמים.

 

 

 

 

הדרך לשיפור תוצאות מתחילה אצלנו!

מעוניינים בפרטים נוספים?

 

בניית אתרים