Main Menu
Sub Menu תכנון תשתיות מים ביוב ותיעול
תכנון תשתיות מים ביוב ותיעול

חיבורים צולבים ביוב ניקוז

 

בשנים האחרונות חל פיתוח מואץ בערים. כתוצאה מכך שטחים רבים כוסו באספלט ומדרכות, כך שפחות מים מחלחלים לקרקע, וזורמים על פני העיר.

מאחר והניקוז לא הוסדר כיאות לאורך השנים, הן בשטחים הציבוריים והן בשטחים הפרטיים, נגרמות הצפות בכל רחבי הארץ אשר מובילות לשיבוש שירותים סדירים,

נזקים חמורים למבנים, לציוד ולמערכות תשתית. חלק ניכר מהמאמץ למנוע הצפות הוא ניקוז המים אל תשתית תת-קרקעית.

ניקוז המים מיועד להיות באמצעות צנרת הניקוז, אולם לעיתים רבות הוא מוזרם לתשתית הביוב. מקרים כאלו מתרחשים לרוב היכן שאין תשתית ניקוז עירונית, והתשתית המתאימה 'ביותר' בסביבה היא תשתית הביוב.


במקרה בו תשתית הביוב 'קולטת' את מי הגשמים נוצר עומס יתר בביוב ונגרם נזק רב לתשתית הביוב.


המאמץ הלאומי להוריד את כמות הנגר העילי אשר נכנס למערכות הביוב הוטל על תאגידי המים ולכן הרגולטור שהינו רשות המים הדגיש את אחריות התאגיד לנושא באמות המידה ואשר נכתב:

 

 

סעיף 17

 

 

 

כיום, ידוע כי נושא זה אינו רק מחייב מבחינה מקצועית אלה נושא בחובו אחריות אישית ולאומית שלא יהוו מקרים חוזרם ונשנים כדוגמת הטרגדיה בשכונת התקווה. בעקבות טרגדיות שכאלו גם עמותות שונות נכנסו לנושא עם אמביציה גבוה במיוחד כמו עמותת צלול אשר פנו כבר בדרישות שונות, אשר הנדון היה כדלקמן "דרישה לקיום החובה החוקית להפרדת מערכת התיעול/ניקוז ממערכת הביוב"

 

בעקבות חובת התאגידים לקיום אמות המידה, ניתנה מרשות המים גם הנחיות מקצועיות לנושא, במסמך "הנחייה מקצועית- מיפוי חיבורי ניקוז למערכת הביוב"

 

חברת רזניק לקחה על עצמה את המחויבות לנושא מבחינה מקצועית בעקבות יכולתה של החברה לבצע עבודות כוללניות שכאלו ואשר דורשות ידע הנדסי ומחשובי כאחד. ולכן, לקחה את הנחיות המקצועיות של רשות המים כבסיס ובנתה תהליך עבודה סדור אשר הלוגיקה שלו הוכנסה לתוכנה שנבנתה בחברת רזניק ומתממשקת למערכות שונות כמו מערכות GIS, מערכות ERP ועובדת בשיתוף עם כלי המחשוב של העירייה.

 

מערכת זו הוצגה לרשות המים בתור כלי ניהולי שנותן פתרון מעשי לנושא הורדת כמויות הנגר שמגיעות למערכת סילוק השפכים וזכתה לתמיכה רחבה מכלל המשתתפים בתהליך.

 

כחלק מתהליך העבודה המורכב של הורדת הנגר ממערכת סילוק השפכים, איתור חיבורי הניקוז לביוב בשטח ובכלל הכרת השטחים הבעייתיים ועדכונם בזמן אמיתי בשטח מהווה חלק קריטי מהצלחת המשימה הלאומית. לחברה יש מעל 30 שנה ניסיון באיתור תשתיות תת קרקעיות ולכן איתור החיבורים הצולבים הינו מתבקש.

 

כיום החברה משמשת One stop shop לנושא תוספת הנגר למערכת הולכת השפכים על ידי תוכנה ייעודית וכוח אדם הנדסי בעל ניסיון רב:

 

1.     זיהוי אגני הביוב הבעייתיים והעלאתם למערכת GIS שמשמשת מפה לניהול אירוע
2.     שליחת צוותי שטח מיומנים בטכנולוגיות שונות כמו עשן, איתור Radio detection וצילום על ידי רחפנים.
3.    שליחת הודעות SMS מתוך המערכת למפרי החוק ובקשה ראשונית לפירוק החיבור.
4.    תחשיב של כמות תוספת הנגר למערכת הולכת השפכים.
5.    הוצאת חיוב מתוך המערכת שמבוסס על תחשיבי רשות המים.
6.    תיעוד כל תהליכי האירוע בתוך המערכת, הפקת דוחות ואנליזות.

 

 

 

 

הדרך לשיפור תוצאות מתחילה אצלנו!

מעוניינים בפרטים נוספים?

 

בניית אתרים