Main Menu

 

גישוש תשתיות תת קרקעיות

 

גישוש תשתיות תת קרקעיות מתבצע לפני תחילת עבודת בניית יסודות של מבנה או הכנה לפארק.

בשלב זה יש לסמן את כל התשתיות או להוציא אותן מהקרקע כדי למנוע פגיעה בהן במהלך העבודה הכוללת חפירות ושינוי פני השטח. את תהליך גילוי התשתיות יש לעשות בזהירות רבה ע"י שימוש במכשירים מתקדמים בעלי רגישות גבוהה.

גישוש השטח מחייב מערכת משדרים חדשנית, בטכנולוגיית GRP – ראדר חודר קרקע שהינה המערכת התקדמת בתחום למדידות עומק ופתיחת שוחות ביוב.

 

 

 

המערכת פועלת ע"י החדרת המכשיר לקרקע. הפעלתו שולחת גלים אלקטרומגנטים בתוך הקרקע. הגלים מזהים גופים שונים בעלי רציפות הקיימים בתוך הקרקע .

שיטת גישוש נוספת היא ע"י מכשיר זיהוי תשתיות מתכתיות Detector - מכשיר אלקטרומגנטי שמזהה את מיקומה ועומקה של התשתית ללא צורך בחדירה לקרקע.

לאחר הגישוש מתבצע ניתוח ושרטוט מדוייק של התשתיות בכדי להוציאן מהקרקע בצורה מדוייקת וללא פגע.

 

שלב הוצאת התשתיות מהקרקע

שלב הוצאת התשתיות מהקרקע מחייב פעולה רגישה ומדוייקת, לרוב ע"י ציוד הנדסי מכני. כל אי דיוק שמקורו בגישוש וניתוח לא נכון עלול להביא לפספוס בנקודת החפירה ולפגוע בתשתיות. ישנה עוד דרך לחיפור התשתיות מהקרקע- שאיבת הקרקע, החושפת את התשתיות באופן רגיש וללא פגע בתשתיות, אך עלותה גבוהה יותר. חשוב לזכור שכל פגיעה בתשתיות משמעה ניתוק אותה תשתית לסביבת המגורים והעסקים באיזור הבניה. פגיעה כזו גוררת עלות כלכלית גבוהה, ונזק רב לתושבים. בנוסף לכך עבודת הנחת היסודות למבנים נעצרת וגם היא גוררת עלויות כספיות נוספות.

 

בכדי למנוע נזקים אלו מומלץ להיעזר בחברה כמו "רזניק מערכות תשתית בע"מ", המתמקצעת בגישוש התשתיות, ובעלת טכנולוגיה מתקדמת המתעדכנת בשינויים בתשתיות, ויכולה לנתח בסופרפוזיציה את מצב הקרקע ותצליח להגיע לדיוק גבוה מאד (עד 1 ס"מ בלבד). עבודה מקצועית של גישוש וחישוף התשתיות תהיה החסכונית והנכונה ביותר.

 

 

 

הדרך לשיפור תוצאות מתחילה אצלנו!

מעוניינים בפרטים נוספים?

 

הפעל נגישות

בניית אתרים