Main Menu

מיהו מהנדס מים וביוב?

 

תחום הנדסת הביוב בארץ הוא תחום חשוב ביותר, הוא משמעותי לתחומים רבים כמו הכשרת שטחים לבניה ותחזוקת תשתיות עירונית ואף עוזר בהקלה כלכלית בעלויות של תשתיות הבניה והתכנון העירוני. היום בישראל, עדיין ישנו חוסר במהנדסי ביוב רבים בשוק העבודה.

 

מה היא עבודתו של מהנדס ביוב?

 

מהנדס ביוב יודע לעשות ניתוח שטח ולתכנן מערכות מורכבות, לבצע תכנון לטיפול בשפכים דבר המעלה בסופו של יום את רמת החיים של התושבים.

מה משמעות הדבר? מהנדס המתכנן את התשתיות באופן נכון ישפר וייעל את עבודת העירייה לטובת התושב והטיפול בתשתיות. הטיפול בשפכים ובאגירה נכונה שלהם ווידוי שאין כשלים במערכות היא עבודה חשובה ביותר אשר מונעת מפגעי זיהום סביבתי ואף יוצרת מערכות אקולוגיות יותר, חסכונית בחשמל ואנרגיה.

 

מהנדס הביוב בעל הניסיון מכיר את התקנים לטיפול בשפכים ויוציא את התוכניות הנכונות לקבלת היתרים מרשות מקרקעי ישראל ומנהל התכנון ובכך יזרז תהליכי עבודה עירוניים. מהנדסי ביוב ומים אשר מכירים את המערכת "רישוי זמין" - המערכת הדיגיטלית העירונית, יקדמו באופן מהיר את ההיתרים העירונים או התאגידיים.

 

הכשרתו של מהנדס הביוב היא קודם כל הכשרה כמהנדס - הוא בקיע בתחומי הפיזיקה, מתמטיקה, ביולוגיה וכימיה, ובעל ידע רחב בהידראוליקה, מיקרוביולוגיה וביוטכנולוגיה. הוא מהנדס מים המתמחה בתחום הביוב.

ישנם היום בארץ מספר מוסדות אשר ממקצעים לתחום הדנסת מים / הנדסת סביבה והמרכזי בינהם הוא הטכניון שבחיפה.

 

מהנדסי ביוב כשומרי הסביבה

 

מהנדסים משרטטים, מנתחים ומתכננים מערכות של תיעול הביוב בתוך המערכת התת קרקעית העירונית והציבורית ומונעים מפגעים הפוגעים באיכות חיי היום יום של התושבים. הדבר עלול לגרום למפגעים סביבתיים רחבים שיכולים להביא לזיהום הים והנחלים ולפגוע במקורות המים בטבע ובהם מי התהום. מהנדסים מוצאים פתרונות גמישים להתאמת מערכות לנתונים שונים, לדוגמה: תכנון מערכת המתחשבת בניקוז מי הגשמים או תכנון המכיר מזהמים שונים.

 

ככל שלמהנדס הביוב נגיעה במערכות מורכבות יותר ובעלות מידע רחב יותר על תשתיות הביוב, כמו מערכות המבוססות על GIS , מעבר לתוכנות השרטוט ושליטה בכלי תכנון הידראולים, כך הפרספקטיבה שלו ויכולת הניתוח גבוהה יותר ובכך יתכנן באופן הנכון ביותר את הנדסת הביוב, המים והתיעול של התאגיד או העיריה.

 

הנדסת ביוב הוא תפקיד שדואג לשמור על הסביבה, ואיכות חיי התושבים. זהו תפקיד אשר מייעל את פעילות העירייה, התאגיד או המועצה ומצליח אף ליצור חיסכון באנרגיה, ומכאן חשיבותו.

 

 

הדרך לשיפור תוצאות מתחילה אצלנו!

מעוניינים בפרטים נוספים?

 

בניית אתרים